Sanataide-esitys

Wilma Dahlman

Kirjoitan runoja ja novelleja ja lausun sekä omia että muiden tekstejä. Teen sanataide-esityksiä esimerkiksi vanhainkodeissa, oppilaitoksissa, työpaikoilla sekä erilaisissa tapahtumissa ja festivaaleilla. Esitykseni ovat yleensä pituudeltaan noin viisitoista minuuttia, mutta teen tarvittaessa myös pidempiä tai lyhyempiä kokonaisuuksia.

Lausuntani on usein toiminnallista ja sisältää teatterillisia elementtejä. Käsittelen omissa teksteissäni paljolti ihmisen eri elämänvaiheisiin ja -tilanteisiin liittyviä ajatuksia. Voin valmistella esityksen myös asiakkaan valitsemista teksteistä.

dahlmanwilma1(at)gmail.com